search

چگونه مو را چتری کوتاه کنیم

چگونه مو را چتری کوتاه کنیم

1- ابتدا مدل چتری خود را انتخاب کنید. می توانید به صورت کوتاه و نا منظم یا یک دست و بلند باشد.
۲- برای کوتاهی مو با افشانه قسمت جلوی مو را خیس کنید.
۳- جلوی مو را با شانه دم باریک جدا کنید.
برای جداسازی ۸ مو بهتر است از انتهای ابرو ها به سمت مو شانه را عمودی تا مرکز سر حرکت دهید تا خط ۸ موی را به راحتی بیابید. باید به گونه ای مو را جدا کنید که وقتی از بالا نگاه می کنید با خطوطی صاف مدل ۸ را ببینید.
۴-مو ها را به سمت پیشانی کاملا صاف شانه بزنید.
۵-قبل از کوتاهی دوباره با افشانه آن را خیس کنید تا بتوانید در زمان کوتاهی راحت آن را کوتاه کنید.
۶- بسته به اینکه چقدر بلندی برای چتری مدنظر شما می باشد، طول مورد نظرتان را انتخاب کنید.
۷-موها را بین دو انگشت وسطی و اشاره قرار دهید به گونه ای که انگشت وسطی زیر موها و انگشت اشاره روی موها مانند گیره قرار گیرد.
۸-قیچی را در امتداد ابروها قرار دهید و به آرامی شروع به چیدن مو کنید.
۹-موها را به یکدفعه نچینید زیرا ممکن است خط شما کج شده و لبه چتری شما چین چین شود.
۱۰-یک تکه کوچک از ابتدای مو را با انگشتان خود گرفته و کوتاه کنید.
برای ادامه کوتاهی برای اینکه موها با هم برابر باشند، یک تکه از موهایی را که کوتاه کرده اید را با تکه دومی از مو که می خواهید کوتاه کنید با هم بگیرید و موهای بلند را هم اندازه موهای کوتاه قبلی که در دست دارید کنید. مراقب باشید دوباره از طول موهای کوتاهی که برای اندازه زدن در دست دارید کوتاه نکنید.

نکات مهم
مدل چتری برای صورت های کشیده بهترین مدل است زیرا از کشیدگی صورت آن ها می کاهد، بدین منظور اگر می خواهید کشیدگی صورت شما بهتر محو شود می توانید از کناره های چتری مو که بلندتر هستند کمی بلندتر از موهای چتری جلوی صورت بچینید.
اگر می خواهید مدل چتری موی شما مورب باشد خط ۸ مو را از یک طرف باز کرده و به سمتی که موهای خود را می ریزید، موها را قرار دهید قیچی را به صورت مورب و در راستای شیب مویی که مدنظرتان است قرار داده و در همان جهت کوتاه کنید.

عبارت های جستجو شده مرتبط:
چگونه مو را چتری کوتاه کنیم ، روش کوتاه کردن چتری مو ، نحوه کوتاه کردن موی چتری ، آموزش کامل کوتاه کردن مو بصورت چتری