search

چگونه کفش هایمان را سریع خشک کنیم

[ پنهان کردن ]
به جنس کفشها دقت کنید. اگر کتان هستند می توانید از خشک کن استفاده نمایید و لی اگر چرمی هستند خشک کن به آنها آسیب خواهد زد.
پیش از شروع به شستشو بندهای آن را باز نمایید. کفش ها و بندها را شسته و سپس به یکی از دو روش زیر آن ها را خشک نمایید.

خشک کردن کفش با استفاده از پنکه


ابتدا یک مفتول را به شکل قلاب در آورده و آن را روی پنکه قرار می هیم. کفشرا از قسمت داخل روی آن آویزان می نماییم و با روشن کردن پنکه جریان هوای تولید شده آن را به سرعت خشک خواهد کرد.
چگونه کفش هایمان را سریع خشک کنیم

خشک کردن کفش با استفاده از روزنامه


بدین منظور پس از شستشوی کفش برون آن را با روزنامه پوشانده و سپس چندین روزنامه مچالاه شده داخل آن فرو می کنیم . کاغذ کاهی روزنامه به سرعت رطوبت کفش را جذب کرده و آن را خشک می نماید. البته از این روش برای خشک کردن کفشهای سفید استفاده نکنید زیرا ممکن است لک روزنامه روی آن ها بماند.

عبارات جستجو شده مرتبط:
چگونه کفشهایمان را سریع خشک کنیم ، خشک کردن سریع کفشها ، گرفتن رطوبت کفشها با روزنامه ، چگونه با روزنامه کفش ها را سریع خشک کنیم ، خشک کردن کفشها با پنکه ، how to dry shoes quickly , how to dry shoes with newspapers T how to dry shoes with fan
تصویر از: wikihow