search

چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم

هر لنزی که برای عکاسی با دوربین خود استفاده کنید ، حتما دارای یک محدودیت حداقل فاصله ار سوژه است که اگر سوژه در فاصله نزدیک تر از این فاصله به دوربین قرار داشته باشد ، عکس او در خارج از فاصله کانونی لنز واقع شده ودر نهایت عکس تار می شود . به عنوان مثال در برخی از این لنز ها این حداقل فاصله 70 سانتی متر است ، یعنی هر سوژه ای که در فاصله کمتر از 70 سانتی متر به دوربین واقع شود ، دارای عکسی تار خواهد شد . مثلا در فاصله 50 سانتی متر نمی توان با این لنز عکسی واضح گرفت .
 چگونه از فاصله خیلی نزدیک عکاسی کنیم
اما اگر سوژه شما بسیار کوچک باشد و مجبور باشید که برای عکاسی از آن دوربین را فوق العاده به سوژه نزدیک کنید ، چه کار باید کرد مثلا اگر بخواهید از نوشته های یک کتاب ، نقش روی سکه یا گل بسیار کوچک عکس بگیرید ، چگونه می توان این کار را بدون تار شدن عکس انجام داد ؟
برای عکاسی در شرایطی این چنینی چندین راه عملی وجود دارد که یکی از آن ها استفاده از فیلتر های کلوزآپ است . فیلتر های کلوزآپ فیلتر هایی هستند مانند فیلتر هی ذیگر ، اما در حقیقت ذره بین هایی هستند که با بستن آنها بر روی لنز ، حداقل فاصله کانونی دوربین کمتر می شود و می توان دوربین را به سوژه نزدیک تر کرد . به این ترتیب عکاسی از فاصله نزدیک برای شما ممکن می شود . این فیلتر ها با قدرت بزرگ نمایی های مختلفی وجود دارند که معمولا به ذصورت عددی از 1+ تا 5+ نشان داده می شوند که 5+ قوی ترین آن ها است . هرگاه با بستن فیلتر کلوزآپ 5+ باز هم نتوانستید به اندازه کافی به سوژه نزدیک شوید ، می توانید یکی دیگر از فیلتر ها مثلا 1+ را هم به مجموعه لنز خود اضافه کنید تا بتوانید بیشتر به سوژه خود نزدیک شوید . البته هرچه تعداد فیلتر های بسته شده بر روی لنز بیشتر باشد ، انکسار نور بیشتر صورت خواهد گرفت و نور بیشتری را باید داخل لنز راه داد .

مسئله مهمی که در رابطه با عکاسی کردن با این فیلتر ها وجود وجود دارد ، نیفتادن سایه ، دوربین یا عکاس بر روی سوژه ( به دلیل نزدیک شدن بیش از حد به آن ) است که حتما سعی کنید که در عکاسی از این گونه سوژه ها نور سنجی دقیق و صحیح از آن سوژه را انجام بدهید . نکته دیگر ( که شاید موقع عکاسی کردن متوجه آن نشوید ) ، مسئله سیاه شدن گوشه های عکس بر اثر استفاده از نوع لنز هاست . این سیاهی که به خطای ویگنت مشهور است در مواقعی که لنز وایدتر باشد یا تعداد فیلتر های بسته شده روی لنز زیاد باشد ( مثلا دو فیلتر کلوزآپ و یک فیلتر یو وی ) بیشتر خود را نشان می دهد . چنانچه بنا به هر دلیلی پس از گرفتن عکس خود از فاصله نزدیک متوجه این خطا شدید ، سعی کنید از طریق یک نرم افزار ویرایش عکس آن را برطرف نمایید